Registrations for Admission to the 2023-24 session are going on.


FIRST BATCH

STUDENT NAME
AMIT JAIN
ABHISHEK TIWARI
AMIT PANCHAL
ANIL KUMAR NAMDEO
ATUL TIWARI
GOURAV SHARMA
JITENDRA RAJPUT
KAPIL HAZAREE
NEELAM KESHARWANI
PRIYANK JAIN
SANJAY JAIN
SITARAM THAKUR
SOURABH JAIN
SUDHA PATEL
VIVEK KUMAR SHRIVASTAVA

 

Our Campus